انواع سیستم های خنک کننده hvac برای دیتاسنتر

 

سيستم هاي خنک کننده دقيق مربوط به مرکز داده Precision IT Cooling Systems سرورهاي نسبتاً قديمي تر، مصرف برقي در حدود 1200 وات داشته اند و با استفاده از خنک کننده ها ي معمول HVACيا CRAC Commputer Room Air Conditioner امکان خنک کردن آنها ميسر بوده است. اين نوع خنک کننده ها هواي خنک توليد شده را از زير به درون فضاي زير کف کاذب ارسال و از طريق دريچه هاي تعبيه شده بر روي کف کاذب سرورهاي موجود را خنک مي نمايند. مجدداً هواي گرم از طريق کانال برگشت (درصورت وجود) به دستگاه CRAC برگشته و سيکل بدين ترتيب تکرار مي شود .
با پيشرفت در تکنولوژي ساخت سرورها و کوچک شدن ابعاد آنها و معرفي سرورهاي Blade، اگرچه هزينه ساخت اين نوع سرورها با گذشته تفاوت عمده اي ننموده است؛ ليکن مصرف برق و توليد حرارت آنها به گونه اي چشمگير افزايش يافته است. لذا براي خنک کردن آنها بايد تمهيدات دقيق تري را اتخاذ نمود. اين موضوع نشان دهنده اهميت ويژه ايست که براي انتخاب و به کارگيري اين نوع تجهيزات بايد قائل شد.
به طور کلي براي خنک کردن يک اتاق سرور چند راه حل وجود دارد:

1-خنک کردن اتاق (In Room Cooling)

بااستفاده از دستگاه هاي CRAC
يک دستگاه CRAC متداول شامل اجزاي زير است: کمپرسور، مبدل حرارتي، (احتمالاً) رطوبت زن و… اين دستگاه بر روي کف کاذب قرار گرفته و هواي گرم را از قسمت فوقاني به داخل مکيده و پس از عبور از روي مبدل حرارتي و سرد شدن به زير کف کاذب هدايت مي کند .در دستگاه هاي توليد شده توسط برخي از سازندگان (مانند Rittal) فن دمنده به زير دستگاه در محوطه فضاي زير کف کاذب منتتقل شده است.بدين صورت جاي فن خالي شده و ابعاد مبدل حرارتي افزايش خواهد يافت. در نتيجه با همان ابعاد مي توان ظرفيت خنک کنندگي را افزايش داد. به عنوان مثال با استفاده از اين روش مي توان تا حد 30 کيلووات توان برودتي از دستگاهي که در شيوه متداول توان 20 کيلو وات داشته است.را انتظار داشت؛ علاوه بر آنکه با توجه به عدم نياز به تغيير جهت هوا در خروج از دستگاه، افت فشار کمتري نيز بر جريان وارد مي شود. مزيت ديگر اين سيستم نيز امکان تعويض فن دمنده در کمترين زمان ممکن است (درحد 5دقيقه).
اين نوع خنک کننده ها به دو صورت هواي خنک را تأمين مي کنند. در حالت اول خود دستگاه داراي کمپرسور بوده و گاز مبرد را تا کندانسور ارسال مي کند. در حالت دوم دستگاه به سيستم لوله کشي آب خنک توليد شده توسط چيلر متصل است. در اين سيستم پمپ، وظيفه گردش آب سرد را در سيکل بر عهده دارد. بنابر اين به علت حذف کمپرسور از دستگاه، ابعاد شبکه تبادل حرارت به صورت چشمگيري قابل افزايش بوده و سبب افزايش ظرفيت دستگاه ها مي گردد.

2-خنک کردن راهرو (In Row Cooling)

با استفاده از دستگاه هاي CRAC
در اين روش جهت جلوگيري از مخلوط شدن هواي گرم و سرد درون اتاق سرور، رک ها را در چند رديف موازي در کنار هم قرار مي دهند. نحوه نصب رک ها به گونه اي است که در هر رديف جلوي تمامي رک ها به يک جهت است و دو رديف نيز به گونه اي چيده مي شوند که جلو و يا پشت تمامي رک ها روبروي هم باشد. بنابراين در يک راهرو هوا به درون رک ها مکيده مي شود و در راهرو فرستاده مي شود بنابراين با دو نوع راهرو مواجه هستيم: راهرو گرم و راهرو سرد. جهت حصول اطمينان بيشتر از عدم تداخل هواي گرم و سرد، درون دو راهرو مجاور نيز مي توان يکي از دو راهرو را با استفاده از قطعات سقف و درب هاي ابتدا و انتهايي کاملا ً از ديگري جدا کرد .
اگر اين راهروي محدود شده راهروي گرم باشد، مي توان با استفاده از کانال کشي، هواي گرم محبوس شده در اين راهرو را به دريچه مکش دستگاه CRAC منتقل کرد و اگر راهرو سرد محدود شده باشد، مي توان از طريق کف کاذب، هواي سرد را به درون اين راهرو تزريق نمود..

3- خنک کردن راهرو(In Row Cooling)
با استفاده از دستگاه ها ي خنک کنLCP در اين روش نيز چون هم زمان مجموعه اي از رک ها خنک مي شوند، جهت افزايش راندمان، لازم است که از اختلاط هواي گرم و سرد جلوگيري شود که اين کار با تشکيل راهروهاي گرم و يا سرد انجام مي شود. تفاوت اين روش و روش قبل در نوع دستگاه هاي مبدل حرارتي استفاده شده و محل نصب آنهاست. بدين معني که در اين روش ديگر نيازي به کف کاذب نيست، بلکه دستگاه هاي دمنده هواي سرد درون راهرها و مابين رک ها قرارمي گيرند . اين دستگاه ها که با استفاده از يک مبدل حرارتي و گردش آب خنک کننده (Chilled Water) درون آن هواي گرم را به کمک چند فن از راهرو گرم مکيده و هواي خنک را به درون راهر سرد هدايت مي کنند، اصطلاحاً به Liquid Cooling Package LCP)موسومند. براي توليد آب خنک کننده بر خلاف دستگاه هاي متداول CRAC که نيازمند استفاده از کندانسور هستند، از چيلر استفاده مي شود. گردش آب خنک کننده درون سيستم نيز با استفاده از پمپ صورت مي گيرد. به دليل عدم نياز به وجود کمپرسور براي گردش گاز مبرد در اين دستگاه ها، فضاي مفيد بيشتري براي تعبيه مبدل حرارتي در دسترس مي باشد و در نتيجه مي توان تا حد 30 کيلووات توان برودتي از يک دستگاه با ابعاد 30*120*200 سانتيمتر استحصال کرد.

4- خنک کردن مستقيم رک ها (In Rack Cooling )
با استفاده از دستگاه هاي خنک کنLCP
با بالا رفتن توان برودتي مورد نياز در يک رک، ديگر نمي توان با استفاده از روش هاي پيش گفته آن را به صورت کامل خنک کرد. در اين حالت به علت بالا بودن تراکم توليد گرما در رک ها هواي خنک مستقيماً توسط دمنده هاي مخصوص به درون رک فرستاده مي شوند . اين دمنده ها از آب خنک توليد شده توسط چيلرها استفاده مي کنند.
اين دستگاه قابليت دمش هواي سرد را از هر دو طرف (به دو رک) نيز دارد و يا مي توان براي يک رک دو دستگاه خنک کن را قرار داده و يکي از اين دستگاه ها را به عنوان افزونه در نظر گرفت .
يکي ديگر از کاربردهاي اين دستگاه ها، افزودن رک هاي جديد به يک مرکز داده موجود است. با استفاده از اين دستگاه ها بدون افزودن بار برودتي رک هاي جديد به سيستم سرمايش موجود و احتمالا نياز به تغيير براي افزايش ظرفيت آن، اين رک ها به تنهايي خنک خواهند شد. البته بايد اولاً جلو و عقب رک ها و دستگاه LCP کاملاً بسته باشند. به نحوي که امکان ورود و خروج هوا تنها از طريق مجاري مشخص شده امکان پذير باشد؛ ثانياً هم بندي رک و CP بايد کامل بوده و جهت صحيح حرکت هوا را تضمين نمايد.
البته اين دستگاه ها داراي انواع مختلفي هستند:
LCP Smart: در اين دستگاه اولاً فن ها در سمت را هرو خنک نصب مي شوند و ثانياً از نوع Hot Plug هستند و نصب و تعمير آنها بسيار ساده است.
+LCP: يک ماژول با 6 فن و ظرفيت 30 کيلو وات دارد که جهت افزونگي برق هر دو فن از يک فاز تأمين مي شود اين دستگاه ها امکان استفاده از فن هاي با کنترل الکترونيکي را نيز دارند و بنابراين ميتوان ظرفيت آنها را با دقت بالايي کنترل کرد.
+3 LCP: اگر چه ظرفيت اين دستگاه ها در حد 24 کيلووات است، اما مزيت آنها در افزونگي تعبيه شده در مدارات اين دستگاه است؛ به گونه اي که داراي دو ورودي و دو خروجي مجزا براي آب، دو ورودي برق، دومبدل حرارتي جداگانه و… مي باشد. بدين ترتيب سطح افزونگي اين دستگاه به تنهايي در حد 3 Tier مي باشد.
LCP Extend: اين دستگاه که به شکل درب يک رک ساخته شده است به جاي درب رک قرار گرفته و با اتصال به خط ورودي و خروجي آب و دارا بودن 6 فن، ظرفيتي معادل 10 کيلووات را توليد مي کند (شکل9).
تمامي دستگاه هاي فوق داراي سري کاملي از حسگرها و قابليت هاي کنترلي از جمله موارد زير مي باشند:
حسگرهاي دبي جريان آب
-حسگرهاي حرارت آب ورودي و خروجي
-فن هاي با دور متغير
-شير کنترل جريان براي تنظيم دبي مورد نياز از صفر تا 100درصد
-حسگرنشتي
-پمپ دفع آب تقطير شده در مبدل حرارتي
-شير شناور براي دفع آب در صورت خرابي پمپ دفع آب
-امکان اتصال به سيستم هاي Building Management System (BMS) و يا کنترل از طريق شبکه با استفاده از کارت هاي SNMP.
شکل زير مجموعه اي کامل از روش ها و تکنولوژي هاي مورد نياز براي خنک کردن يک مرکز داده را نشان مي دهد. همان گونه که مشاهده مي شود با افزايش توان مصرفي رک ها، بايد به سمت روش هاي جديدتر از جمله In Row In Rack Cooling و Cooling حرکت کرد. البته سيستم سرمايش تنها جزئي از بخش زير ساخت فيزيکي يک مرکز داده است و ساير بخش ها شامل رک، برق، امنيت، کنترل و مانيتورينگ از ديگر بخش هاي مهم زير ساخت فيزيکي هستند. مسلماً علاوه بر آنکه تک تک اين اجزا بايد کامل، بدون نقص و قابل اعتماد باشند؛ مجموعه اين اجزا به عنوان يک سيستم زير ساخت فيزيکي کامل نيز بايد از يکپارچگي برخوردار بوده و به عنوان يک راه حل جامع (Total Solution) ديده شود. به همين دليل شرکت بزرگي همچون Rittal پکيج کامل زير ساخت فيزيکي را تحت عنوان Rimatrix5معرفي کرده است.
در آينده جزئيات بيشتري از تک تک روش هاي ذکر شده و مزايا و محدوديت هاي هريک را بررسي خواهيم کرد.

استوریج
خرید پاوربانک
خرید سرور