مفهوم دیتاسنتر

مفهوم دیتاسنتر

مفهوم دیتاسنتر

یک دیتاسنتر یا به تعبیری یک مرکز داده به یک پایگاه مرکزی فیزیکی یا مجازی اطلاق می شود که به منظور نگهداری، مدیریت و انتشار داده ها و اطلاعات سازمان یافته مربوط به یک سازمان خاص یا مربوط به یک کسب و کار خاص طراحی می شود.

برای مثال، مرکز داده های ملی آب و هوا (NCDC) یک مرکز داده عمومی است که بزرگترین آرشیو اطلاعات آب و هوا را در جهان نگهداری می نماید. یک مرکز داده خصوصی ممکن است در داخل یک سازمان وجود داشته باشد یا به عنوان یک مرکز تخصصی نگهداری شود. بر طبق تحقیقات برنامه های شبکه جهانی، هر سازمان دارای یک مرکز داده است، هرچند ممکن است به عنوان یک اتاق سرور یا حتی یک گنجه کامپیوتر نامیده شود.

به این ترتیب، مرکز داده ممکن است مترادف با مرکز عملیات شبکه (NOC)، یک منطقه با دسترسی محدود شامل سیستم های اتوماتیک که به طور مداوم بر فعالیت سرور، ترافیک وب و عملکرد شبکه نظارت دارد می باشد.

 

استوریج
خرید پاوربانک
خرید سرور