انتخاب ابعاد اتاق سرور

Server-Room-min
انتخاب فضای مناسب برای راه اندازی اتاق سرور قدم اول را برپایی این اتاق است. اتاق ما باید دارای چه ابعادی باشد تا بهترین عملکرد را داشته باشد. ابعاد اتاق سرور بر اساس تعداد تجهیزات مورد نصب در این اتاق و نگاهی به گسترش آتی در نظر گرفته می شود. این اتاق باید فضای کافی برای نصب تجهیزات داشته باشد. بزرکتر بودن فضا از میزان مورد نیاز علاوه بر اتلاف فضا سرمایش بیشتری را می طلبد که به همراه روشنایی بیشتر و سایر عوامل سبب اتلاف انرژی می گردد.

تجهیزات اتاق سرور در رک نصب می شود. بنابراین پارامتر اصلی ابعاد اتاق سرور تعداد رک مورد نیاز می باشد. با توجه به کارکرد اتاق و تعداد سرور های مورد نصب تعداد رک به دست می آید. اقلام دیگری که در این اتاق نصب می گردد تجهیزات سرمایشی و ایمنی است. با توجه به این ادوات ابعاد را به دست می آوریم.

محاسبه ابعاد اتاق سرور
رک در سایز های مختلف تولید می شود. انتخاب ابعاد رک بسته به حجم تجهیزات و شرایط اتاق دارد. یک انتخاب عمومی رک معمولا عمق 1 متر و ارتفاع 42 یونیت (از کف تا سقف 200 سانتیمتر) و عرض 60 سانتیمتر می باشد. در دیتا سنتر ها کنار رک ستون هایی برای عبور کابل وجود دارد که عرض رک را افزایش می دهد.

طول اتاق سرور
رک های اتاق سرور را به جهت اشغال فضای کمتر به هم می چسبانیم. رک های به هم چسبیده یک ردیف رک را تشکیل می دهند. هر ردیف رک نیازمند فضای دسترسی است. از کنار آخرین رک تا دیوار فاصله 60 تا 120 سانتیمتر مناسب است. این فضا برای تردد به پشت رک ها و دسترسی جانبی مورد نیاز است.

عرض اتاق سرور
فاصله پشت رک باید به اندازه ای باشد که درب آن به راحتی باز گردد. فاصله بین 60 تا 120 سانتیمتر برای پشت رک مورد نیاز است. در صورت انتخاب فاصله 60 سانتیمتر درب پشت را دو لنگه انتخاب می کنیم تا به راحتی باز گردد. جلوی رک هم محل ورود تجهیزات به داخل آن است. فضای حداقل 120 سانتیمتر برای جلوی رک الزامی است.
ارتفاع اتاق سرور
سقف رک تا سقف اتاق نیازمند 40 سانتیمتر فاصله است. این فاصله برای عملکرد صحیح دتکتور های اعلام حریق لازم است. ارتفاع مورد نیاز برای زیر کف کاذب و بالای سقف کاذب را محاسبه می کنیم. در صورت بلند بودن سقف اتاق می توان به کمک سقف کاذب اتاق سرور ارتفاع آن را به اندازه مناسب در آورد.

نمونه محاسبه ابعاد اتاق سرور
برای مثال ما 7 رک 42 یونیت در دو ردیف قرار است داشته باشیم. زیر کف کاذب 20 سانتیمتر و بالای سقف کاذب 15 سانتیمتر فضا داریم. دو ردیف رک روبروی هم چیده می شود. به جهت اجرای سیستم سرمایش درب جلوی رک ها  روبروی هم چیده می شوند.
ارتفاع اتاق برابر با مجموع فاصله زیر کف کاذب و بالای سقف و ارتفاع رک و فاصله مجاز رک از سقف می باشد.
h1 (Under Raised Floor) + h2 (Top of False Floor) + h3 (Rack Height) + 40CM
حداقل طول اتاق برابر است با مجموع عرض رک ها بعلاوه 60 سانتیمتر از هر طرف
Length: (7 * 60cm) + 60cm + 60cm = 540cm
حداقل عرض اتاق برابر است با طول دو رک بعلاوه 60 سانتیمتر از هر طرف بعلاوه 120 سانتیمتر بین آنها که فاصله مورد نیاز جلوی هر دو رک را تامین کند.
Width: 60 + 100 + 120 + 100 + 60 = 440cm
ارتفاع اتاق برابر است با مجموع فاصله زیر کف کاذب و بالای سقف کاذب و ارتفاع رک و 40 سانتیمتر فاصله سقف رک تا سقف
Height: 20cm + 205cm + 40cm + 15cm = 280cm
ابعاد ذکر شده حداقل بوده و فاصله 120 سانتیمتر از طرفین و پشت مناسب تر می باشد.

محاسبه ابعاد اتاق  و دیتاسنتر
در مورد دیتا سنتر محاسبه پیچیده تر می باشد. دیتا سنتر شامل مجموعه ای از اتاق های مختلف بوده و با توجه به حجم زیاد کابل فضای زیادی مورد نیاز است. همچنین اتاق های مختلف کاربری های مختلف دارد. اتاق برق، مانیتورینگ، زون های محتلف و موارد دیگر هر کدام جداگانه محاسبه می شود. اتاق برق، اطفاء حریق و سایر اتاق هایی که دارای رک نمی باشند بر حسب تعداد و ابعاد تجهیزات مورد نصب محاسبه می شود. اتاق مانیتورینگ و ناک بر اساس تعداد افراد و محل قرار گیری مانیتور ها  و چینش میز ها محاسبه می شود.
در این محاسبات دید گسترش احتمالی آتی حتما باید در نظر گرفته شود. برای مشاوره در خصوص ابعاد اتاق سرور و دیتا سنتر خود می توانید با کارشناسان ما تماس با اتاق سروربگیرید.
استوریج
خرید پاوربانک
خرید سرور